Měsíčně, pokud dosahuje provize v daném měsíci minimální částky 500,-Kč. Pokud je částka nižší, máme právo vyplácet provizi kvartálně.