Naši RPA roboti pracují bezchybně a spolehlivě

Využijte jejich potenciálu i ve vašem podniku

Robot Aiviro

V čem je jedinečnost našeho RPA řešení?

Pracujeme s vizuálním rozpoznáváním obrazu na základě umělé inteligence

Vizualizace struktury Aiviro

Sledujeme vizuální prostředí

Narozdíl od jiných RPA, které rozpoznávají prostředí zásahem do zdrojového kódu, naše řešení využívá rozpoznávání obrazu, které je postavené na námi vyvinuté umělé inteligenci.

Sledujeme vizuální prostředí

Narozdíl od jiných RPA, které rozpoznávají prostředí zásahem do zdrojového kódu, naše řešení využívá rozpoznávání obrazu, které je postavené na námi vyvinuté umělé inteligenci.

Nahrávka vaší činnosti nám stačí

z ní už jsme schopni napsat skript, co má robot dělat. Ukázka jednoduchosti skriptu:

Robo Aiviro

Aktualizace a změny vašeho řešení nás nerozhodí

Rozvoj a nové doplňky ve vašem softwaru jsou samozřejmostí. A protože nevstupujeme do samého jádra programu, můžeme pracovat bez jakýchkoli nutných změn.

Nasazení do vašeho podniku je rychlé

Nahrát vaši činnost k posouzení

Využívejte RPA roboty jen 2,5 hodiny denně a už se vám to vyplácí.

Robot bude vytížen jen na 10 % a stále bude mít pro vás kapacitu 90 % výkonu k dispozici!
Kontaktujte nás

Jak Aiviro funguje v praxi

RPA Roboti AIVIRO

Nejnovější generace office robotů dostupná pro každou firmu

Logo Aiviro
  • Cena

  • Návratnost

  • Stabilita
  • Rychlost nasazení